Question
8 Tem 2018

  • Korece Akıcıya Yakın
  • Vietnamca Akıcıya Yakın
  • İngilizce (ABD)
İngilizce (ABD) hakkında soru

Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret xin chào tôi tên là ngô thị huyền trang
.

Cevaplar
Read more comments

  • Vietnamca

  • Vietnamca

  • Vietnamca

  • Vietnamca
  • İngilizce (ABD)

  • Vietnamca
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
Related questions
Similar questions
Previous question/ Next question