Question
Deleted user
12 Tem 2017

İngilizce (ABD) hakkında soru

Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? 犬が大好き。「I love dogs」 Dogのあとに"s"は必要ですか?

補足があればここに書きましょう。ここに質問文を別の言語で書いても構いません。
Cevaplar
Read more comments

  • Japonca
Deleted user

  • Japonca

  • İngilizce (ABD)
Deleted user

Deleted user

  • İngilizce (ABD)

  • İngilizce (ABD)
Deleted user

  • İngilizce (ABD)
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? 犬が大好き。「I love dogs」 Dogのあとに"s"は必要ですか?
Related questions
Similar questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question