Question

 • İngilizce (ABD)
 • İspanyolca (Şili)
 • İspanyolca (Kolombiya)
 • İspanyolca (Meksika)
Kapalı soru
Türkçe hakkında soru

Bunu Türkçe da nasıl dersiniz? (sports) fans, cheer, kick, block, What's the score?

Examples:
The fans cheer on the soccer team.
The player kicks the ball.
The goalkeeper blocks the ball
What's the score?
Cevaplar
Bu soruyu paylaş
Read more comments

 • Türkçe

 • Türkçe

 • İngilizce (ABD)

 • Türkçe
 • Pencapça

 • Türkçe

 • Türkçe

 • İngilizce (ABD)

 • İngilizce (ABD)
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
Bunu Türkçe da nasıl dersiniz? (sports) fans, cheer, kick, block, What's the score?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question