Question

  • İngilizce (ABD)
  • İngilizce (ABD)
  • Türkçe
  • Almanca
Türkçe hakkında soru

Bunu Türkçe da nasıl dersiniz? To go to this restaurant, must I make a reservation first?

Cevaplar
Read more comments

  • Türkçe

  • İngilizce (ABD)

  • Türkçe

  • İngilizce (ABD)

  • Türkçe
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
Bunu Türkçe da nasıl dersiniz? To go to this restaurant, must I make a reservation first?
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question