Question

  • Vietnamca
  • Basitleştirilmiş Çince (Çin)
Basitleştirilmiş Çince (Çin) hakkında soru

我又不是你老公 và cách đc ra tiếng việt đọc như nào ạ ne anlama geliyor?

Cevaplar
Read more comments

  • Basitleştirilmiş Çince (Çin)
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
我又不是你老公 và cách đc ra tiếng việt đọc như nào ạ ne anlama geliyor?
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions
Previous question/ Next question