Question
24 Haz

  • Korece
  • Korece
  • Arapça
Arapça hakkında soru

Bunu Arapça da nasıl dersiniz? The difference between
LASIK and SMILE LASIK
LASIK is making a flap and reshaping corneal stroma and cover it
SMILE LASIk is taking our the reshaped corneal stroma from inside

Cevaplar
Read more comments

  • Arapça

  • Arapça

  • Korece

  • Arapça
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
Bunu Arapça da nasıl dersiniz? The difference between 
LASIK and SMILE LASIK
LASIK is making a flap and reshaping corneal stroma and cover it
SMILE LASIk is taking our the reshaped corneal stroma from inside
Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions
Previous question/ Next question