Question
14 Kas 2020

  • Vietnamca
  • İngilizce (ABD)
İngilizce (ABD) hakkında soru

How to say "thịt gà đã vượt qua thịt bò để trở thành thực phẩm có lượng tiêu thụ nhiều nhất trong số các loại được nêu ra" in English? Thank you

Cevaplar
Read more comments

  • İngilizce (ABD)
[Haberler] Hey sen! Dil öğrenen!

Bu soruyu paylaş
How to say "thịt gà đã vượt qua thịt bò để trở thành thực phẩm có lượng tiêu thụ nhiều nhất trong số các loại được nêu ra" in English? Thank you
Related questions
Similar questions
Recommended Questions
Topic Questions
Newest Questions
Previous question/ Next question