Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Trong"

The meaning of "Trong" in various phrases and sentences

Q: trong khi đang nấu ăn, tôi bị bỏng ne anlama geliyor?
A: I got burned while cooking.
Q: "Fantastic" có nghĩa là gì? tôi đoạn hội thoại có câu "You look fantastic" có nghĩa là trông bạn thật tuyệt. Nhưng trong từ điển tôi đọc "fantastic" có nghĩa là lập dị, kì quái. help me!!!! ne anlama geliyor?
A: fantastic means great : weird is not the meaning of fantastic
Q: “Beaten track” trong go off the beaten track nghĩa là gì ạ? ne anlama geliyor?
A: Do something different, or go in a different direction. The beaten track is a path most people take, so when you go off the beaten track, you are not doing what the others are doing
Q: Nói dối có nghĩa là gì trong tiếng anh ne anlama geliyor?
A: Lie means to be dishonest
Or to lie down is the present form of lay.
Q: I hate you có nghĩa trong English (US)? ne anlama geliyor?
A: Check the question to view the answer

Example sentences using "Trong"

Q: Bây giờ trong lòng em rất nhớ anh ile örnek cümleler göster.
A: I really miss you right now . Every single moment I miss you!
Q: báo thức trong tiếng hàn là gì ile örnek cümleler göster.
A: 포함된 예시 문장을 보여주세요. 가능한 한 일상적으로 쓰는 표현을 많이 제시해주세요


Please show me example sentences with
Q: cách giới thiệu bản thân trong tiếng anh là gì ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer
Q: tôi đang buồn và mất phương hướng trong cuộc sống ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer

Translations of "Trong"

Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? ai đang trốn trong quả trứng này thế nhỉ?
A: Come on là đi nào nhé
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? “xịn” trong tiếng anh như thế nào vậy ạ ?
A: Hình như ko có, có thể nói really good hay the best cũng được
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tôi gặp khó khăn trong việc học các thì căn bản của tiếng anh
A: I have difficulties in learning basic tenses in English
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? bạn làm nghề gì vậy trong tiếng anh
A: What is your job now?
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tình bạn là thứ quý giá trong cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần biết trân trọng nó
A: Friendship is a value of our life. So that, we need to know how to respect it

Other questions about "Trong"

Q: Gona/wana:nghĩa là gì và cách dùng 2 từ này trong trường hợp nào
A: Check the question to view the answer
Q: tôi ước tôi sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. bu doğru görünüyor mu?
A: tương lai không xác định được khi nào nên nhớ thêm the vào trước future nhé
Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret trong tương lai tôi muốn trở thành kế toán viên.
A: Check the question to view the answer
Q: từ " tươi mới " trong tiếng anh là gì vậy ạ
A: Check the question to view the answer
Q: How do say " Tôi sẽ trở thành thông dịch viên trong tương lai"
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

trong

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions