Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Qua"

The meaning of "Qua" in various phrases and sentences

Q: thông qua bộ phim này bạn có thể học những từ vựng hay cum từ mới ne anlama geliyor?
A: Through this movie you can learn new vocabulary or phrases
Q: tối qua bạn làm gì ne anlama geliyor?
A: Check the question to view the answer

Example sentences using "Qua"

Q: qua ile örnek cümleler göster.
A: I believe that "qua" is actually a latin word.

Synonyms of "Qua" and their differences

Q: đêm hôm qua ve đêm cuối arasındaki fark nedir?
A: Check the question to view the answer

Translations of "Qua"

Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? hôm qua tôi đã ăn rất nhiều
A: I ate a lot yesterday
I ate too much yesterday
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? ngày hôm qua tôi đã được ăn gà rán
A: Yesterday I ate chicken fried
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tôi không biết mình đang làm cái gì suốt 100 ngày qua
A: I don't know what I'm doing in the last 100 days.
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? Tối qua em đi chơi có vui không? Anh ở nhà và nhớ em rất nhiều
A: how was your last night. I stayed at home and I missed you so much
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? hôm qua
A: Yesterday

Other questions about "Qua"

Q: How to say "thịt gà đã vượt qua thịt bò để trở thành thực phẩm có lượng tiêu thụ nhiều nhất trong số các loại được nêu ra" in English? Thank you
A: Chicken has surpassed beef to become the most consumed food.
Q: hôm qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ bu doğru görünüyor mu?
A: This isn’t English...
Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret bạn đã làm gì vào hôm qua.
A: What did you do yesterday?
Q: Bạn có thể vượt qua thử thách này không? bu doğru görünüyor mu?
A: Check the question to view the answer
Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret hôm qua bạn có ngủ ngon không.
A: In English...

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

qua

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions