Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Ikinci"

The meaning of "Ikinci" in various phrases and sentences

Q: ikinci paragraf ne anlama geliyor?
A: Yani bekâr adam bir karısı ister ama kızlar ve ailerini göre adamın istekleri önemsiz. Zaten kızlar adamın sahibi olduğu davranıyorlar. Adamın karakteri, istekleri, vb. önemli değil. Sadece onun bekâr olup olmadığını önemli.

Translations of "Ikinci"

Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? ikinci olarak yemekleri arasında çok büyük farklar vardır
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

ikinci

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions